Nhà máy

Dự án xây dựng nhà máy Dệt Phước Thịnh – Tỉnh Tây Ninh

  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dệt Phước Thịnh
  • Thiết kế: _
  • Thi công: Công ty CP xây dựng Quốc Gia - NATICONS
  • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh
  • Quy mô: 10.000 m2 ( giai đoạn 1)

Nội dung chi tiết

Dự án Xây dựng Nhà máy Dệt sợi Phước Thịnh – Tỉnh Tây Ninh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dệt Phước Thịnh

Nhà thầu chính: Công ty CP Phương Đại Nam

Nhà thầu phụ: Công ty CP xây dựng Quốc Gia – NATICONS

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh

Diện tích xây dựng nhà máy: 10.000 m2 ( giai đoạn 1)

Năm thực hiện: 2007-2008

Công trình nhà máy dệt – sợi thứ 2 mà Công ty CP xây dựng Quốc Gia – NATICONS thi công xây dựng.

Công ty CP Xây dựng Quốc Gia – NATICONS được giao thầu phụ toàn bộ công trình Nhà máy Dệt Phước Thịnh này.

Điện thoại: 0989 000 689

Email: naticons.com@gmail.com

Dự án Xây dựng Nhà máy Dệt sợi Phước Thịnh - Tỉnh Tây Ninh

Dự án Xây dựng Nhà máy Dệt sợi Phước Thịnh – Tỉnh Tây Ninh

Xem thêm dự án khác

Gọi zalo
0989 000 689